• Dumea

    laboratorium en adviesbureau

Gespecialiseerd in het uitvoeren van onderzoeken voor Mens en Dier. Dit zijn onderzoeken voor bedrijven uit de agrarische sector (mest, grond, gewas) en voor bedrijven die te maken hebben met de kwaliteit van water (drinkwater, zwemwater).

Persoonlijk contact, kwaliteit en een goede prijs staan bij ons voorop. Het gehele traject, van monsterneming tot rapportage voeren wij daarom, voor zover mogelijk, in eigen beheer uit.

Mest

De optimale inzet van drijfmest luistert nauw. Te krappe bemesting of overbemesting kan nadelige gevolgen hebben voor de opbrengst van gewassen. Hoeveel stikstof, fosfaat en kali bevat de mest? Deze hoeveelheden variëren enorm per bedrijf. Maar ook andere analyses, zoals natrium en magnesium, zijn belangrijk. Met een mestanalyse krijgt u inzicht in de samenstelling van de mest. Daarmee kunt u de optimale bemesting bepalen en de opbrengst maximaliseren.

Het fosfaat- en nitraatgehalte bepalen natuurlijk ook de kosten van Mestafvoer. Wij onderzoeken ook mestmonsters vanwege de Meststoffenwet. Snelheid van rapporteren, kwaliteit van de resultaten en een goed persoonlijk contact staan bij ons voorop.

Grond & Gewas

Dumea onderzoekt grond- en gewas- en watermonsters voor de landbouw en veehouderij. Onderzoek van ingekuild gras en mais is bijvoorbeeld belangrijk voor de rantsoenberekeningen en de gezondheid voor uw vee. Hiermee kan bepaald worden of aanvullende voeding wenselijk is en waar dat uit bestaat. Indien u deelneemt aan de Kringloopwijzer en de bedrijfsspecifieke excretie (BEX) is zo'n onderzoek noodzakelijk.

Wij maken met u een afspraak en komen langs om de monsters te nemen. Afhankelijk van uw wensen kunt u kiezen uit verschillende analysepakketten. Snelheid, flexibiliteit, kwaliteit en een goed persoonlijk contact staan bij ons voorop.

Water

Wij nemen en ontvangen watermonsters van Adviesbureaus, Installateurs, Zorginstellingen, Recreatiebedrijven, Zwembaden, Landbouwbedrijven en Veehouderij.
Een goede waterkwaliteit is enorm belangrijk voor de gezondheid van mens en dier. Onderzoek van water is nodig om de kwaliteit vast te stellen en eventuele maatregelen te nemen.

Welke functie het water ook heeft, er zijn eisen waar het aan moet voldoen.
Wij kunnen u helpen het benodigde onderzoekspakket vast te stellen. Onze monsternemers nemen voor u de benodigde watermonsters. In een aantal gevallen kunt u het monster zelf nemen.

Levensmiddelen

Dumea is gespecialiseerd in vis, vlees, vleeswaren en bakkerij productie. Op het gebied van productontwikkeling, applicatietechnologie, HACCP begeleiding, houdbaarheidstesten en chemisch en microbiologisch onderzoek willen we u graag behulpzaam zijn.

DUMEA

Gespecialiseerd in het uitvoeren van onderzoeken voor Mens en Dier
Altijd iemand met wie je rechtstreeks kunt schakelen, zonder onnodige overhead
De kwaliteit die je mag verwachten van een onderzoek- en adviesbureau
Producten en prijzen die passen bij onze klanten. Gewoon goed.